July 23, 2005

Unnan-sho Shangri-La(Zhong Dian) kara

kyou asa 7:30 goro buji Shangri-La ni touchaku.
hyoukou 3200m, sasuga ni takaku, shoushou zutuu ari.
demo iroiro aruki mawari kekkou ju-jitu.

ashita mata idou kamo shiremasen.

deha mata.


Posted by ykon at July 23, 2005 10:23 PM | トラックバック
コメント
コメントを投稿

名前をクッキーに保存?


画像の中に見える文字を入力してください。